Sikkerhed

Top Star Firewoks går meget op i vores og ikke mindst jeres sikkerhed, når vi affyrer fyrværkeri

Medregnet i prisen er selvfølgelig;

  • Ansøgning om tilladelse til anvendelse af festfyrværkeri hos kommunen.
  • Ansøgning om tilladelse fra grundens ejer.
  • Hele området afspærres før opstilling.
  • Fjernstyret elektronisk tændingssystem.
  • Grundig oprydning og bortskaffelse af alt affald
  • Transport af farligt gods i godkendt køretøj.
  • Gratis kørsel i hele landet